Bạn bè là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người, Là người sáng suốt thì bạn không nên kết bạn với các kiểu người dưới đây,hạn chế thân thiết thôi chứ đừng nói thẳng ra là “Tao không muốn làm bạn với loại người như Mày” 🙂 .

Chọn bạn tốt

1. Những người sống giả tạo, bên ngoài thì ra vẻ tử thế với bạn bè, trong lòng lại đầy toan tính, chỉ muốn bạn bạn bè thấp kém hơn mình.

VD: Hỏi vay tiền mà người này mượn đủ lý do trong khi tiền mình có.

Bạn bè giả tạo

Người giả tạo

2. Người vong ơn phụ nghĩa -> bạn nên tránh xa.

VD: Bạn giúp đỡ người đó mà khi bạn gặp khó khăn người đó không thèm giúp, mặc dù có điều kiện giúp được.

Người vong ơn bội nghĩa

Không biết ân nghĩa

3. Người hay nịnh bợ, loại người này thường gió chiều nào theo chiều đó.

Kẻ hay nịnh bợ người khác

Hay nịnh bợ

4. Người tham lam, loại người hám lợi chỉ nghĩ cho bản thân này bạn nên tránh xa.

VD: 2 người cùng đi chơi mà nó nhặt được 1 triệu chẳng hạn, nó chỉ chia cho bạn 50k thì nên bỏ loại này đi.

Những người tham lam

Người tham lam

5. Hứa suông, nói lời không giữ lời: Loại này chỉ được cái miệng, bạn không nên tiếp xúc với những người không có uy tín.

Người hay nói dối

Người không có uy tín

6. Người coi trọng giàu nghèo, bạn khá giả thì hắn sẽ đối tốt với bạn, còn khi bạn nghèo khó thì hắn sẽ bye bạn.

Phân biệt giàu nghèo

Người phân biệt giàu nghèo

7. Loại người thích gây sự với người khác, thấy ai cũng ngứa mắt: Cẩn thận đi theo loại này bạn sẽ gặp họa.

Người thích gây sự

Thích gây sự với người khác

8. Người nhiều chuyện,lắm lời: Cẩn thận những bí mật của bạn sẽ bị hắn nói cho cả thiên hạ biết.

Lắm mồm

Những người lắm lời

9. Người trốn tránh trách nhiệm, không chịu nhận lỗi: Cái tốt thì hắn nhận, còn cái xấu thì hắn sẽ đẩy sang cho bạn.

Người trốn tránh trách nhiệm

Trốn tránh trách nhiệm

10. Người thích bắt nạt kẻ yếu hơn,Bất kính với người lớn tuổi hơn cũng là loại bạn nên tránh xa.

Người thích bắt nạt kẻ yếu

Bắt nạt kẻ yếu