Hướng dẫn đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đang đến giai đoạn “nước rút”, các thí sinh cần đảm bảo hoàn tất việc đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023 bằng các hình thức online hay trực tiếp.

Để giúp các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng và tự tin cho cuộc thi sắp tới, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến từ ngày 26/4 đến ngày 3/5/2023 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến ở đâu?

Quy chế thi đại học 2023 yêu cầu các học sinh đang theo học chương trình lớp 12 năm học 2022-2023 được yêu cầu tiến hành đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD-ĐT

Theo đó, thí sinh đang học 12 thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến trên hệ thống quản lý thi. Thí sinh vào http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn đăng nhập bằng tài khoản là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc mã số định danh được cơ quan công an cấp và mật khẩu đã được trường phổ thông cấp.

Bên cạnh đó, các thí sinh tự do có nhu cầu tham dự kỳ thi thì sẽ cần thực hiện ĐKDT và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có) trực tiếp tại Đơn vị ĐKDT do Sở GDĐT quy định. Sau khi nộp phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT) sẽ được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi.

Thời gian đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trực tuyến

Đối với các thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023

Từ ngày 04/5/2023 đến 17h ngày 13/5/2023: Các thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến năm 2023 trên hệ thống.

Căn cứ theo Phụ lục II ban hành kèm theo Công văn 1515/BGDĐT-QLCL năm 2023 có hướng dẫn về thời gian đăng ký thi THPT năm 2023 đối với thí sinh tự do là:

Đối với các thí sinh tự do đăng ký thi THPT quốc gia năm 2023:

– Từ ngày 04/5 đến 17 giờ ngày 13/5/2023: Thí sinh tự do đăng ký thi THPT quốc gia năm 2023

– Từ ngày 26/5 đến hết ngày 28/5/2023: bàn giao Danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT hoặc túi hồ sơ ĐKDT đối với thí sinh tự do cho Sở GDĐT.

Đối với các thí sinh tự do không thi THPT năm 2023, chỉ đăng ký xét tuyển:

– Từ ngày 15/6 đến ngày 20/7/2023: thí sinh tự do thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển (NVXT)

Hướng dẫn các thí sinh đang học lớp 12 đăng ký tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến

Nhập phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến

Thí sinh truy cập vào hệ thống đăng ký tại website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ và thực hiện đăng nhập theo 1 trong 2 cách sau:

1.1. Đăng nhập bằng tài khoản điểm tiếp nhận cung cấp để nhập phiếu ĐK

Bước 1: Thí sinh đăng nhập bằng CMT/ CCCD và mật khẩu mà điểm tiếp nhận hồ sơ cung cấp hoặc trong email đã nhận.

Sau khi đăng nhập thành công, màn hình đổi mật khẩu sẽ được hiển thị. Sau đó thí sinh thực hiện đổi mật khẩu. Lưu ý: Mật khẩu được thay đổi phải là mật khẩu mạnh: ít nhất 8 ký tự, bao gồm cả ký tự số, ký chữ đặc biệt, ký tự in hoa và ký tự in thường.

Đổi mã đăng nhập tài khoản thi tốt nghiệp THPT 2023

Bước 2: Sau khi đổi mật khẩu thành công, màn hình nhập phiếu đăng ký trực tuyến hiển thị. Thí sinh tiến hành nhập các thông tin trên phiếu đăng ký.

Một số lưu ý:

Mục ảnh: Ảnh chỉ nhận các định dạng ‘jpg’, ‘jpeg’. Ảnh tại lên tại mục này là ảnh thẻ. Thí sinh khi  chụp ảnh thẻ tại quán có thể xin lại file ảnh để tải lên tại mục này.

Nhập thông tin trên phiếu đăng ký

Mục 5. Nơi/hộ khẩu thường trú: (*) Nếu thí sinh đã biết mã Tỉnh(TP), Quận(Huyện), Xã(Phường) (đối với thuộc xã khó khăn, đặc biệt khó khăn)thì thí sinh có thể nhập trực tiếp vào các ô. Nếu thí sinh  chưa biêt mã Tỉnh(TP), Quận(Huyện), Xã(Phường) thì thí sinh nhấn vào nút biểu tượng tìm kiếm.

Mục 6. Nơi học THPT hoặc tương đương: Nếu thí sinh đã biết mã Tỉnh(TP) và trường THPT thì có  thể điền trực tiếp vào ô Tỉnh(TP) và trường THPT. Nếu thí sinh không biết mã Tỉnh(TP) và trường THPT thì thí sinh click vào nút biểu tượng tìm kiếm.

Bước 3: Nhấn nút lưu phiếu đăng ký để lưu thông tin đã cập nhật.

Lưu phiếu đăng ký

1.2. Đăng nhập bằng dịch vụ công sau đó nhập phiếu đăng ký

Bước 1: Truy cập vào đường link: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Bước 2: Nhấn nút Đăng nhập Cổng dịch vụ công Quốc gia. Nếu đã có tài khoản dịch vụ công Quốc gia thì thực hiện đăng nhập, nếu chưa có thì nhấn vào nút Đăng ký

Bước 3: Nhấn vào Thuê bao di động

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin sau đó nhấn Đăng ký

Nhập thông tin đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023

Bước 5: Sau khi đăng nhập thành công, màn hình nhập phiếu đăng ký sẽ hiển thị, thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu. Lưu ý:

Mục ảnh: Ảnh chỉ nhận các định dạng ‘jpg’, ‘jpeg’. Ảnh tại lên tại mục này là ảnh thẻ. Thí sinh khi  chụp ảnh thẻ tại quán có thể xin lại file ảnh để tải lên tại mục này.

Nhập các thông tin yêu cầu trên phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023

Mục 5. Nơi/hộ khẩu thường trú:(*) Nếu thí sinh đã biết mã Tỉnh (TP), Quận (Huyện), Xã (Phường) (đối với thuộc xã khó khăn, đặc biệt khó khăn) thì thí sinh có thể nhập trực tiếp vào các ô. Nếu thí sinh  chưa biêt mã Tỉnh (TP), Quận (Huyện), Xã (Phường) thì thí sinh nhấn vào nút biểu tượng tìm kiếm.

Mục 6. Nơi học THPT hoặc tương đương: Nếu thí sinh đã biết mã Tỉnh (TP) và trường THPT thì có  thể điền trực tiếp vào ô Tỉnh (TP) và trường THPT. Nếu thí sinh không biết mã Tỉnh (TP) và trường  THPT thì thí sinh click vào nút biểu tượng tìm kiếm.

Bước 6: Nhấn nút lưu phiếu đăng ký để lưu thông tin đã nhập

2. Hướng dẫn sửa phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến

2.1. Sửa phiếu đăng ký khi điểm tiếp nhận chưa vào duyệt

Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào tài khoản cá nhân, chọn Phiếu đăng ký ➜ Chi tiết phiếu đăng ký ➜ Nhấn sửa phiếu đăng ký

Bước 2: Sửa các thông tin, nhấn cập nhật phiếu đăng ký để cập nhật những thông tin đã thay đổi

2.2. Sửa phiếu đăng ký khi điểm tiếp nhận từ chối duyệt

Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào tài khoản cá nhân, hiển thị thông báo từ chối duyệt có nội dung từ chối duyệt. Nhấn cập nhật phiếu đăng ký.

Bước 2: Sửa các thông tin, nhấn Cập nhật phiếu đăng ký để lưu các thông tin vừa thay đổi.

3. Hướng dẫn in phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến

Thí sinh đăng nhập tài khoản, chọn Phiếu đăng ký ➜ Chi tiết phiếu đăng ký ➜ In phiếu đăng ký.

4. Hướng dẫn xem lịch sử phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến

Bước 1: Thí sinh đăng nhập tài khoản, chọn Phiếu đăng ký => Chi tiết phiếu đăng ký=> Chi tiết lịch sử

Bước 2: Nhấn vào các thao tác để xem chi tiết lịch sử phiếu

Hướng dẫn thí sinh tự do đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trực tuyến

Tại Công văn 1515/BGDĐT-QLCL có hướng dẫn đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến như sau:

Bước 1: Thí sinh tự do nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến để được cấp tài khoản đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến.

Bước 2: Thí sinh tự do truy cập vào địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Bước 3: Thí sinh tự do đăng nhập bằng tài khoản mà điểm TNHS cung cấp hoặc trong mail đã nhận. Sau khi đăng nhập, màn hình Đổi mã đăng nhập sẽ được hiển thị. Thí sinh thực hiện đổi mã đăng nhập (đổi mật khẩu).

Lưu ý: Mật khẩu thay đổi phải đảm bảo là mật khẩu mạnh: gồm ít nhất 8 ký tự, bao gồm cả ký tự số, ký chữ đặc biệt, ký tự in hoa, ký tự in thường.

Bước 4: Sau khi đổi mã đăng nhập thành công, màn hình nhập phiếu đăng ký trực tuyến hiển thị. Thí sinh nhập các thông tin trên phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến

Lưu ý:

– Mục ảnh: Ảnh chỉ nhận các định dạng ‘jpg’, ‘jpeg’. Ảnh tại lên tại mục này là ảnh thẻ. Thí sinh khi chụp ảnh thẻ tại quán có thể xin lại file ảnh để tải lên tại mục này.

– Mục 5. Nơi/hộ khẩu thường trú:(*) Nếu thí sinh đã biết mã Tỉnh (TP), Quận (Huyện), Xã (Phường) (đối với thuộc xã khó khăn, đặc biệt khó khăn)thì thí sinh có thể nhập trực tiếp vào các ô. Nếu thí sinh chưa biêt mã Tỉnh (TP), Quận (Huyện), Xã (Phường) thì thí sinh nhấn vào nút biểu tượng tìm kiếm

Màn hình tìm kiếm hộ khẩu thường trú hiển thị. Thí sinh nhấn vào các ô để chọn Tỉnh (TP), Quận (Huyện), Xã (Phường) (đối với thuộc xã khó khăn, đặc biệt khó khăn), sau đó nhấn chọn.

– Mục 6. Nơi học THPT hoặc tương đương: Nếu thí sinh đã biết mã Tỉnh (TP) và trường THPT thì có thể điền trực tiếp vào ô Tỉnh(TP) và trường THPT. Nếu thí sinh không biết mã Tỉnh (TP) và trường THPT thì thí sinh click vào nút biểu tượng tìm kiếm.

Màn hình tìm kiếm Tỉnh (TP) hoặc trường THPT hiển thị. Thí sinh nhân vào các ô để chọn Tỉnh (TP) hoặc trường THPT, sau đó nhấn Chọn.

Bước 6: Nhấn nút lưu phiếu đăng ký để lưu thông tin phiếu đăng ký

Trên đây là hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến đầy đủ và chi tiết nhất. Các thí sinh hãy đọc kỹ thông tin để tránh những sai sót nhỏ nhất, thuận tiện cho quá trình dự thi nhé! Chúc các sĩ tử luyện thi và có một kỳ thi THPT Quốc gia thành công! Đừng quên theo dõi Meohay.com để biết thêm những thông tin mới nhất nhé!

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.