Ngoài việc nhìn bề ngoài của mỗi người để đánh giá người đó thì nhìn ngôi nhà để đánh giá chủ nhân cũng là một điểm,đừng để ngôi nhà ấm áp của bạn xấu xí trong mắt người qua đường.

Trang Trí Nhà Cửa